Recht in Kinderopvang

Recht in Kinderopvang biedt u juridische hulpverlening op maat.
Onze specialisatie ligt op het gebied van de wet kinderopvang.
Onze klanten zijn voornamelijk kinderdagverblijforganisaties, gastouderbureaus en gastouders.

Juridische diensten

RiK Law helpt KDV’s, GOB’s en GO met juridische diensten zoals het bezwaar maken tegen handhaving, een geschil bij de geschillencommissie of het voeren van een rechtszaak.

Incasso diensten

Op positieve maar heldere manier benadert RiK Law voor u uw debiteuren. Op deze manier ontvangt u én uw tegoed én behoudt u uw zorgvuldig opgebouwde relatie. 

Documentatie

Goed doordachte protocollen en overeenkomsten voorkomen een hoop negatieve energie, tijd en geld. RiK Law kan protocollen en overeenkomsten voor u nazien maar ook opstellen en bijhouden. 

Rapport check

Het is zeer belangrijk om op een rapport ‘Handhaven’ direct goed te reageren. Indien u niets doet, gaat de inhoud van het rapport als waarheid uw dossier in. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben en zelfs in de verre toekomst terugkeren.  

Educatie GGD-controle

Goede voorbereiding is het halve werk. RiK Law biedt workshops voor PM’ers, managers van kinderdagverblijven, houders van gastouderbureaus en gastouders aan waarbij u alles leert over uw rechten en plichten bij een GGD-controle.

Audits

Kinderdagverblijven en houders van gastouderbureaus kunnen RiK Law inhuren om (on)verwachte audits op locatie(s) uit te voeren. Dit verbetert direct de kwaliteit, is bewijsmateriaal voor de inspecteur én bereidt PM’ers en GO’s goed voor op een controle. 

"Zonder Marc had ik niet geweten wat ik had gemoeten.
Hij is rustig, vriendelijk en is net een wandelend wetboek.
Maar bovenal is hij tijdens de zitting ont-zet-tend goed."

Blogs, videos en uploads

Laat bij inspecties tegengeluid horen

Het lijkt logisch dat inspecties worden uitgevoerd om de pedagogische kwaliteit van de geboden kinderopvang in kaart te brengen. Door daarop te handhaven wordt de kwaliteit geborgd en kunnen ouders met een gerust hart hun kroost naar de opvang bieden. Echter, zo logisch lijkt dat in visie van de GGD, niet te zijn. Lees verder…

Coöperatievorming in de kinderopvang

De kinderopvangbranche in Nederland is een grote, sterk versnipperde markt. Zo’n 16.000 vestigingen vangen ruim 700.000 kinderen op. Nu veel ondernemers door de coronacrisis de deuren geheel of gedeeltelijk moeten sluiten, dringt de vraag zich op hoe de branche zich uit deze bizarre situatie redt. Verregaande samenwerking van ondernemers in de kinderopvang ligt dan voor de hand, zo beschrijf ik magazine Kindcentrum BBMP.

Lees verder…

De Babyspecialist

Deze week kijken wij naar Pijler 3 van de IKK, en dan met name de tweede alinea. Hier wordt geduid op specifieke competenties van medewerkers bij met name de opvang van baby’s, Lees verder…

Het Persoonsregister

Na de nodige horten en stoten is het Persoonsregister in de Kinderopvang inmiddels wel op stoom. Inmiddels lazen wij diverse malen verhalen op Facebook over effecten die registratie heeft, vandaar dat wij de afgelopen dagen wat nader onderzoek naar het Persoonsregister hebben gedaan. Lees verder…

Ja, ik wil graag gratis op de hoogte blijven van blogs, how to's en wetten die uitgelegd worden.

Neem Contact op

RiK Law B.V.

Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam

085 301 1241

info@riklaw.nl