Bij RiK Law weten we dat kinderopvang niet het oppassen op een paar kinderen inhoudt.

Daarom hebben onze juristen zich gespecialiseerd om de ondernemer in de kinderopvang te ondersteunen. Dit betekent niet alleen het juridisch ondersteunen in discussies met gemeente en toezichthouder, maar ook het verbreden van kennis en het beoordelen en aanpassen van de benodigde beleidsstukken.Onze missie is het bijdragen 

Ondersteuning vanuit onze missie en visie

Het bijdragen aan een professionele en veilige kinderopvang.

MISSIE

Gespecialiseerd in het ondersteunen van de ondernemer in de kinderopvang

Wij doen dat door enerzijds de ondernemer te ondersteunen in discussies die vaak ontstaan door interpretatiefouten of vooringenomenheid van toezichthouder of gemeente, anderzijds door het vergroten van kennis bij ondernemers en hun medewerkers of het op orde brengen van hun beleidsstukken.

VISIE

Heeft u direct ondersteuning nodig?

Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Let erop dat de termijnen die door de toezichthouder en gemeente worden gesteld hard zijn. Een negatief inspectierapport blijft in het Landelijk Register Kinderopvang staan. Wij staan u graag bij met een open en eerlijk advies.