Wat zijn goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen m.b.t. beveiliging van persoonsgegevens?

In artikel 32 van de AVG is vastgelegd dat de verwerking van persoonsgegevens beveiligd moet worden. Onderdeel van die beveiliging is de verplichting om een procedure te hebben (én na…

Lees verder Wat zijn goedgekeurde gedragscodes of certificeringsmechanismen m.b.t. beveiliging van persoonsgegevens?