Moet ik een functionaris voor gegevensbescherming hebben?

Bij een reguliere bedrijfsvoering in de kinderopvang zal dit niet nodig zijn. Het gaat te ver om alle afwegingen daarover in dit stuk op te sommen, maar de hoofdregel is dat een functionaris voor gegevensbescherming alleen nodig is wanneer een onderneming zich op grote schaal bezig houdt met observatie van personen, of op andere wijze op grote schaal gevoelige persoonsgegevens vastlegt. Daarnaast dient dit dan ook de core business van de onderneming te zijn.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *