Door de artikelen de wet niet meer zien

Wetten en verordeningen worden gemaakt om rust te scheppen in een samenleving. Immers, wanneer iedereen weet waar hij of zij aan toe is, ontstaat er orde. Iedereen heeft dezelfde regels…

Lees verder Door de artikelen de wet niet meer zien

Hoe AVG proof is de GGD?

Met de inwerkingtreding van de AVG valt ook de GGD, net als ieder overheidsorgaan in de Europese Unie onder deze wetgeving. Hieronder hebben wij enkele vragen en situaties inzichtelijk proberen…

Lees verder Hoe AVG proof is de GGD?

Wettelijke bewaartermijnen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming [“AVG”] krijgen wij met regelmaat de vraag hoe lang gegevens moeten worden opgeslagen. De AVG wordt daar niet echt specifiek over. Zij…

Lees verder Wettelijke bewaartermijnen