IKK: De Babyspecialist

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:IKK

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot veel meer in staat dan over het algemeen aangenomen wordt.”

Emmi Pikler

Met het invoeren van de IKK heeft de opvang van baby’s ook bijzondere aandacht gekregen. Maatregelen die worden doorgevoerd hebben dan ook te maken met het aanbieden van een optimale omgeving aan de allerkleinsten van de opvanglocaties. Het beperken van het aantal baby’s per pedagogisch medewerker, het beperken van het aantal gezichten waarmee een baby te maken krijgt en het specialiseren van een pedagogisch medewerker zijn hier het gevolg van.

Zoals in vrijwel iedere branche het geval is, betekent het verhogen van kwaliteit ook het vergroten van de kosten. Hoewel het tegen de borst stuit om kinderopvang als dienst of product neer te zetten, kunnen wij niet om de conclusie heen dat deze kwaliteitsverhoging kostprijsverhogend werkt. Een effect dat niet (volledig) wordt goed gemaakt door de aanpassingen in het maximum uurtarief.

Het had voor de hand gelegen om bij het vergroten van kwaliteit in een goed definieerbare groep ‘klantjes’ een aparte tarifering in te stellen, wat feitelijk ook al gebeurt in de buitenschoolse opvang. Nu worden de kosten verdeeld over de totale groep, wat ook de toebedeling van kosten lastiger maakt.

Ondernemers maken in deze periode de lastige rekensom qua indeling van de groepen. Er spelen veel variabelen mee. Het gezichtencriterium, de bkr en de wijze van groepsopbouw. Hierbij zien wij dat verticale groepen worden overwogen om beter uit te komen.

Vraag is of dit een gewenst effect is van een kwaliteit verhogende maatregel. Helaas is het niet goed overzien en optuigen van een maatregel een vaker terugkerend verschijnsel. Hiermee doelen wij niet op het dichttimmeren van groepsindelingen, maar het combineren van wetgeving en (economische) haalbaarheid.

Spreekuur op Facebook

Wordt lid van onze Facebook groepen en stel vrijblijvend uw vraag (privé bericht is ook mogelijk).

IKK      AVG      GGD

Bij Rik Law en Kik Pedagogiek en Advies staan wij ondernemers in de kinderopvang bij met het oplossen van juridische, pedagogische en economische vraagstukken die ontstaan bij het ondernemen in deze branche. Aarzel niet om vrijblijvend, bijvoorbeeld op ons wekelijks digitaal spreekuur op de maandagavond uw vragen te stellen.

Bij KiK Pedagogiek hebben wij een door de branche (FCB) goedgekeurde cursus Babyspecialist ontwikkeld. Geïnteresseerd? Klik dan hier voor meer informatie.

Download hier de brochure