Kinderopvang in cijfers 2018

gespecialiseerde ondersteuning ondernemers kinderopvang

Namens iedereen bij Rik Law en KiK Pedagogiek wil ik u een gezond en voorspoedig 2019 toewensen.

Wij hebben de afgelopen weken al talloze lijstjes voorbij zien komen en in dit kader leek het ons interessant om de ontwikkelingen in de kinderopvangbranche cijfermatig onder de loep te nemen. Hiertoe hebben wij gebruik gemaakt van de beschikbare informatie in het LRK en deze gerangschikt en vergeleken. Wij kwamen tot het volgende:

Kinderdagverblijven

Per 31 december 2018 staan er 2791 organisaties (houders) ingeschreven in het LRKP. Gezamenlijk exploiteren zij 9.038 vestigingen. 841 Ondernemers exploiteren één vestiging. Het aantal houders stijgt hiermee met 7,4% ten opzichte van 2017. Het aantal ondernemers met één vestiging daalt licht.

Maken wij op basis van het aantal vestigingen een ranglijst, dan ziet de top10 er als volgt uit:

De sterke groei bij Partou en Stichting Kindercentra Midden Nederland Kind en Co zijn voor een fors deel te verklaren door het omzetten van Peuterspeelzalen naar Kinderdagverblijf registraties.

Buitenschoolse opvang

Er zijn 1.877 kinderopvangorganisaties die bso-locaties exploiteren. (2017: 1.890). Ruim 58% hiervan exploiteert één vestiging. In totaal zijn er 6.896 vestigingen in 2018.

De top 10 op basis van vestigingen geeft het hiernaast weergegeven resultaat.

Tellen wij kinderdagverblijven en bso bij elkaar dan kunnen wij stellen dat de grootste kinderdagverblijforganisaties per 31 december 2018 vrijwel gelijk zijn.

Het overgrote deel van de opvanglocaties zijn gecombineerde kdv/bso locaties. Slechts 310 ondernemers richten zich puur op buitenschoolse opvang en 1.224 richten zich enkel op dagopvang.

De markt is enorm versnipperd. De top 10 spelers hebben 14% van de markt in handen.

Gastouderopvang

De gastouderopvang is een krimpende markt. Dat is jammer, want deze vorm van opvang, die toch 18% van het kinderopvangaanbod uitmaakt, biedt veel flexibiliteit, die over het algemeen in andere opvangvormen niet geboden kan worden.

De uitblijvende aanpassingen in de wetgeving, onduidelijkheid in fiscale status en het niet eenduidig inspecteren van locaties leidt tot een krimp in het aantal gastouders en gastouderbureaus. Het aantal kinderen dat naar de gastouder gaat blijft echter redelijk constant. Hier ligt de verklaring voor de hand dat de gastouder met minder bezetting de handdoek werpt terwijl de zich (bijna) fulltime inzettende gastouder tot de maximum kindaantallen is bezet.

Aan het eind van 2018 staan er 31.350 gastouders ingeschreven in het LRK (2017: 31.701). Deze staan ingeschreven bij 654 gastouderbureaus (2017: 665). Gemiddeld staat een gastouder bij 1,23 gastouderbureau ingeschreven.

Voegen wij de LRK inschrijvingen samen van franchisevestigingen behorend bij een organisatie, dan zijn er in 2018 496 gastouderbureauorganisaties tegen 501 in 2017.

De grootste gastouderbureaus eind 2018: