Laat bij inspecties tegengeluid horen

Logo_Kindcentrum_BBMP_sub

Het lijkt logisch dat inspecties worden uitgevoerd om de pedagogische kwaliteit van de geboden kinderopvang in kaart te brengen. Door daarop te handhaven wordt de kwaliteit geborgd en kunnen ouders met een gerust hart hun kroost naar de opvang bieden. Echter, zo logisch lijkt dat in visie van de GGD, niet te zijn.

Uit het rapport ‘Ernst van de door GGD geconstateerde gebreken bij kinderopvangcentra, gastouderbureaus en gastouders’, vervaardigd door bureau Bartels in 2018, geven alle GGD’en aan zich terughoudend op te stellen in het beoordelen van het pedagogisch klimaat ‘vanwege een gebrek aan scholing om goed te kunnen beoordelen’.
Wat? Ja, u leest het goed. De inspecteurs hebben volgens eigen zeggen te weinig kennis van pedagogiek om een praktijksituatie te kunnen beoordelen. Een andere reden om niet de pedagogische kwaliteit in kaart te brengen is volgens de GGD-woordvoerder dat ‘de impact van een negatief oordeel voor de organisatie en individuele pedagogisch medewerkers groot kan zijn.’
Blijft veiligheid en administratie over. Aan welke eisen houders moeten voldoen, op welke manier er wordt geïnspecteerd en met welk gevolg hangt af van de interpretatie van de lokale GGD en zelfs van de individuele GGD-inspecteur. Zo moet in de gemeente Laren het veiligheids- en gezondheidsplan het liefst twintig pagina’s (en liever niet meer) zijn, terwijl in Noord-Brabant ruim honderd pagina’s niet voldoende is…

Vergewisplicht gemeenten

Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente ziet toe op de naleving van de Wet kinderopvang. Het college wijst vervolgens de directeur publieke gezondheid van de GGD aan als toezichthouder. Namens de directeur voeren de inspecteurs onderzoeken uit, op basis van hetgeen is bepaald in de Wet kinderopvang, daarnaast heeft de minister beleidsregels opgesteld voor de inspectiebezoeken.
Dit wil niet zeggen dat de GGD daarmee de verantwoordelijkheid overneemt. De gemeente heeft namelijk een vergewisplicht. Dit wil zeggen dat de gemeente dient te onderzoeken of de gepresenteerde feiten de conclusie kunnen dragen.
Rik Law heeft onderzoek gedaan of dit ook gebeurt. Dit hebben wij gedaan door elke gemeente in Nederland aan te schrijven met een verzoek om informatie. 90 procent van de gemeenten heeft hieraan meegewerkt. Hieruit blijkt dat in 84,6 procent van de gevallen waarbij de GGD ‘handhaven’ adviseert dit advies door de gemeente wordt overgenomen.
Alleen in enkele gevallen, met name bij kleinere gemeenten die meer informeler werken, wordt dit advies niet overgenomen. De reden hiervoor is in alle gevallen dat de overtreding reeds was opgelost, of dat er beredeneerd niet werd gehandhaafd. Vraag is of gemeenten nauwelijks voldoen aan de vergewisplicht omdat de kwaliteit van de rapporten van de GGD zo hoog is of vanwege andere redenen.

Lees verder op:
https://www.kinderopvangkennis.nl/p/laat-bij-inspecties-tegengeluid-horen/3532