Het afwegingskader


Per 1 januari 2019 gaat de nieuwe meldcode in werking.

Beroepskrachten zijn vanaf dat moment verplicht om hiermee te werken. 

Om u volledig te informeren hebben wij de aanvullingscursus ‘Werken met het afwegingskader in de kinderopvang’ ontwikkeld. 
Er is zowel een online en incompany variant beschikbaar.  

Algemene informatie over het afwegingskader

Wat houdt het afwegingskader in?

Stap 5: ‘beslissen melden of hulpverlenen’ wordt gewijzigd naar: ‘beslissen aan de hand van het afwegingskader’.

Hierbij weegt de beroepskracht twee vragen af:
1. Is melden noodzakelijk?
2. Is hulpverlening (ook) mogelijk?

De beroepskracht is niet meer gedwongen te kiezen tussen hulp bieden óf melden. Het mag beiden. 

Hulp wordt in samenspraak met Veilig Thuis vormgegeven. 

Tijdslijn invoering Afwegingskader

Wie schrijft het afwegingskader?

Wat is het doel?

De doelen zijn:

– de kwaliteit van de beslissingen omtrent de meldcode genomen door

   de beroepskracht verhogen

– Betere herkenning van signalen van huiselijk geweld en

   kindermishandeling

– Betere ondersteuning van de slachtoffers

– De informatiepositie van Veilig Thuis verbeteren

E-learning: 'werken met het afwegingskader'

 

Voor het symbolische bedrag van € 9,95 ontvangt u volledige toegang tot de e-learning variant.
Door de test in te vullen ontvangt u het certificaat: ‘bewijs van kennis’.
Hiermee toont u aan derden (ouders, inspecteurs, etc.) aan dat u op de hoogte bent. 

Circa 55 min

incl. certificaat

vanuit huis

€ 9,95 pp

Indien u wilt deelnemen met uw gastouderbureau of uw gehele kinderdagverblijfpersoneel,
stuur dan een mail naar info@riklaw.nl of info@kikpedagogiek.nl voor aangepaste tarieven.

Incompany cursus: 'werken met het afwegingskader'

Circa 2,5 uur

incl. certificaat

aantrekkelijke werkvormen

€ 349,-

t/m 25 deelnemers

Voor organisaties bestaat de mogelijkheid een incompany cursus  te laten organiseren door RiK.
Wij vragen u in dat geval contact met ons op te nemen zodat wij het aanbod kunnen afstemmen op uw wensen.