blogs onderwerpen actueel kinderopvang

Blogs

RiK Law plaatst met regelmaat blogs over diverse onderwerpen die actueel zijn in de kinderopvang. Daarnaast schrijft zij een column in het vakblad BBMP en beheert zij een aantal groepen op Facebook waar houders en medewerkers vragen kunnen stellen en kunnen discussiëren.

IKK: De Babyspecialist

“Wanneer we de mogelijkheden van het kind en zijn zelfstandige activiteit vertrouwen en hem voor zijn eigen leerontwikkeling een ondersteunende omgeving bieden, is het tot

Read More »

De Extern Pedagogisch Coach

Begin september schreven wij een blog over de pedagogisch coach en beleidsmedewerker, als eerste in een serie over maatregelen die volgen vanuit de wet IKK.

Read More »

IKK: Mentorschap

Voor het eerst in deze reeks kijken wij naar een maatregel die voortvloeit uit Pijler 1. Deze pijler stelt dat er concrete pedagogische doelen in

Read More »

De Oudercommissie

Inleiding De Wet Kinderopvang verplicht u als houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau om op iedere locatie een oudercommissie te hebben. Voor kleinere

Read More »

IKK: De Babyspecialist

Deze week kijken wij naar Pijler 3 van de IKK, en dan met name de tweede alinea. Hier wordt geduid op specifieke competenties van medewerkers

Read More »

Het Persoonsregister

Na de nodige horten en stoten is het Persoonsregister in de Kinderopvang inmiddels wel op stoom. Inmiddels lazen wij diverse malen verhalen op Facebook over

Read More »

Hoe AVG proof is de GGD?

Met de inwerkingtreding van de AVG valt ook de GGD, net als ieder overheidsorgaan in de Europese Unie onder deze wetgeving. Hieronder hebben wij enkele

Read More »

Wettelijke bewaartermijnen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming [“AVG”] krijgen wij met regelmaat de vraag hoe lang gegevens moeten worden opgeslagen. De AVG wordt daar

Read More »