Checken van uw voorlopig inspectierapport

Heeft u een concept-inspectierapport waarin het advies van de toezichthouder “Handhaven” is?  

Laat hem door ons controleren. 

Wij toetsen het rapport aan de Wet Kinderopvang en schrijven een gefundeerde zienswijze voor u. 

 

Daarnaast ontvangt u advies over het wel of niet zetten van verdere juridische stappen. 

Wist u dat...

  • Dat een ‘handhaven’-rapport voor gastouders, gastouderbureaus en kinderdagverblijven zeer nadelige gevolgen kan hebben. Zelfs op zeer lange termijn. Deze rapporten tellen namelijk mee in het opleggen van een boete of sluiting bij een volgende overtreding (ook als dit over een ander onderwerp gaat). 
  • Dat u in grote problemen kunt komen door het niet indienen van een zienswijze van een slecht of niet kloppend rapport? U erkent hiermee namelijk automatisch uw fouten.  

Wilt u uw concept-inspectierapport laten controleren? Upload het document naar ons middels onderstaand formulier.