Voorbereidingscursus

 GGD-controle voor gastouderbureaus

Een GGD-controle is een momentopname. Maar wel één die wordt vastgelegd en voor altijd in het LRKP blijft staan. Een momentopname waar een gastouderbureau direct of wellicht in de toekomst op afgerekend kan worden.

Een GGD-controle staat of valt met het gedrag van de aanwezige bemiddelingsmedewerkers of van de houder. Protocollen, overeenkomsten en processen kunnen nog zo goed zijn vastgelegd maar als de aanwezige personen door bijvoorbeeld zenuwen vergeten waar ze zijn of dát ze er überhaupt zijn loopt de controle alsnog in de mist. Onze ervaring is dat de meest simpele vragen tijdens een GGD-controle als erg lastig worden ervaren. 

Daarnaast is de kennis, kunde, motivatie en zienswijze per GGD-inspecteur behoorlijk wisselend. Ook het gedrag van de verschillende inspecteurs kan erg verschillen. Sommige inspecteurs gedragen zich behoorlijk dominant. Daarbij is er een afhankelijkheidsfactor: de inspecteur verzorgt het rapport waar het gehele gastouderbureau op afgerekend wordt. Dit legt behoorlijk veel druk. Helaas horen wij met regelmaat dat bemiddelingsmedewerkers of houders dicht klappen en als een mak lammetje de inspectie over zich heen laat komen. Dit is helemaal niet nodig. Er zijn ook bemiddelingsmedewerkers of houders die juist de andere kant op gaan en de GGD-inspecteurs willen laten weten ‘niet bang te zijn’. Beide gedragingen beïnvloeden het uiteindelijke rapport niet positief. Het is voor bemiddelingsmedewerkers en houders belangrijk om te weten wat ze van een inspectie kunnen verwachten, waar de GGD op let en wat hun werkwijze is. Wat de gevolgen van een inspectie precies kunnen zijn en hoe dat geïnterpreteerd dient te worden. Ook is het belangrijk te weten wat de rechten en plichten van het gastouderbureau zijn. Waar een GGD-inspecteur absoluut gelijk in heeft maar ook waar er ruimte is voor discussie. Kortom het is belangrijk dat de bemiddelingsmedewerkers en de houder leren een inspectie te sturen en te beïnvloeden. Dit geeft hen niet alleen veel meer rust en zelfvertrouwen maar voorkomt het bureau veel geld, tijd en energie. 

De inhoud van de cursus:

Theorie: 

– Hoe gaat een controle? 

– Wat wil de inspecteur? 

– Inspectie-items

– Hoe ziet het inspectierapport er uit? 

– Wat kunnen de gevolgen zijn van een negatief rapport? (Hoe werkt het GGD-apparaat)

– Rechten en Plichten GGD-inspecteur 

– Rechten en Plichten van de BM’er en de houder

– Vastlegging

– Bewijslast overleggen 

Praktisch: 

– Eigen handelen tijdens een onverwacht inspectie-rapport

– Do en don’ts

– Oefenen door middel van uitvoeren cases

Cursus GGD-inspectie

op locatie van RiK Law
99,00 pp, incl BTW
  • Cursus 3 uur: 1 dagdeel
  • Koffie, thee, koekje
  • Hand-out
  • Certificaat: bewijs van deelname

Exclusief abonnement

compleet onderhoud en voorbereiding
79,00 per maand
  • 15% Korting op begeleiding GGD-inspectie
  • 5 Uur kosteloze dienstverlening
  • 15% Korting op uurtarief (na genoemde 5 uur)
  • Scholing op locatie van RiK Law (max. 3 pers)
  • Minimale looptijd: 12 maanden
Populair