Gastouderbureaus

De kwaliteit van een gastouderbureau wordt in de dagelijkse praktijk bepaald door het contact met gastouders en ouders. Het persoonlijke gesprekje aan de telefoon of een serieuzer gesprek bij een gastouder op locatie. Het werkelijk luisteren naar ouders en gastouders. Iedereen voelt of het bureau kwalitatief ‘goed’ is of niet. 

In het recht is echter weinig plaats voor gevoel. Binnen een procedure gaat het om feiten en aantoonbare bewijslast. Het is goed om je als houder van een gastouderbureau hier bewust van te zijn. Een gastouderbureau dat kwalitatief minder goed voelt (en misschien ook is) kan juridisch vrijgepleit worden maar andersom een kwalitatief hoogstaand gastouderbureau kan wel degelijk te maken krijgen met handhaven, een geschillenprocedure of een claim.    

Kwaliteit wordt juridisch dus afgemeten aan vastlegging van regels, afspraken, gebeurtenissen en situaties. Dat klinkt complex. Want hoe informeert een gastouderbureau alle gastouders op een wijze dat het ook echt binnenkomt? Hoe garandeert een gastouderbureau kwaliteit op gastouder niveau? Door moderne technieken en slimme processen wordt het een stuk eenvoudiger en sneller realiseerbaar. Daarnaast is het soms lastig te achterhalen aan welke protocollen gastouder precies moeten voldoen en op welke manier dat moet worden vastgelegd. Mede omdat dit nog wel eens per gemeente wil verschillen. RiK Law is hierin gespecialiseerd en ondersteunt u graag. 

Juridische hulp kan vanuit financieel oogpunt onaantrekkelijk lijken. Echter op de lange termijn is onze ervaring dat voorkomen een stuk minder tijdrovend en geldverslindend is dan in een procedure terecht te komen. Door op tijd processen degelijk vast te leggen doet een gastouderbureau zichzelf de goede naam aan die het verdient. Voor nu en in de toekomst. 

Uiteraard staat RiK Law u ook bij als u wel in een procedure terecht komt of er in dreigt terecht te komen. Voorbeelden hiervan zijn een handhavenrapport, een conflict met ouders, een conflict met de GGD en/of gemeente. 

Heeft u vragen of twijfels neemt u gerust contact op zodat wij u verder kunnen informeren.