RiK staat voor Recht in Kinderopvang

RIK Law is opgericht vanuit de wens om gespecialiseerde ondersteuning te bieden aan ondernemers in de kinderopvang. Wij weten als geen ander dat het houden van een kinderopvangorganisatie veel verder gaat dan het zomaar oppassen op een aantal kinderen. Het is een juridisch ingewikkelde branche, met een uitgebreide wet- en regelgeving. 

Doordat de wet kinderopvang een kader- of raamwet is, wordt de invulling voor een deel bepaald door de ondernemer. De toezichthouder heeft echter ook de mogelijkheid tot interpretatie van de wet. Dit leidt tot wrijvingen, discussies en soms conflicten.

Onze aanpak is tweeledig: Wij staan de ondernemer bij in discussies met de toezichthouder en/of gemeente en bezwaar- en beroepschriftprocedures. 

Daarnaast beoordelen wij ook open en eerlijk of (een deel) van de problematiek wellicht gelegen is in de beleidsstukken en werkwijze van de ondernemer. En bieden ook hier, indien gewenst, de helpende hand.

gespecialiseerde ondersteuning ondernemers kinderopvang

SAMENSTELLING VAN HET TEAM

Om deze diensten te kunnen aanbieden hebben wij een gevarieerd team. Onze juristen richten zich specifiek op de wet kinderopvang en het bestuursrecht. Ook het ondernemingsrecht is hen niet vreemd en voor arbeidsrecht is een samenwerkingsverband gesloten.

Daarnaast hebben wij juridisch pedagogen, die zich hebben gespecialiseerd in het vertalen van de wet kinderopvang naar de benodigde beleidsstukken. Daarnaast voeren zij observaties uit bij cliënten en ondersteunen op interim basis het managementteam.

In samenwerking met Nice to see You, een zusteronderneming, worden opleidingen, kennissessies en trainingen aangeboden. Volg voor meer informatie deze LINK.

gespecialiseerde ondersteuning ondernemers kinderopvang