Incasso

Rik Law voert graag de incasso voor u uit. 

Dit kunnen wij per opdracht doen of juist zelfstandig oppakken per debiteur. Net wat bij uw wensen past. 

Bij incasso is het ons doel om zo snel mogelijk in actie te komen. Hierdoor lopen kosten niet nodeloos op en is de incasseringskans het hoogst.

Daarnaast vinden wij het van groot belang om heldere, duidelijke afspraken te maken zodat alle partijen precies weten waar ze aan toe zijn en wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Als laatste proberen wij de relatie tussen de debiteur en de kinderopvangorganisatie zo min mogelijk aan te tasten. Hierdoor behoudt u uw klanten wat uw klantenbestand laat groeien en negatieve reviews voorkomt.    

Wij voeren het standaard incassotraject (het minnelijk deel) uit op basis van no-cure, no-pay. Indien de gang naar het (kanton)gerecht gemaakt moet worden informeren wij u hier voor aanvang over, onder opgaaf van een inschatting van de te maken kosten. Aan u is dan de beslissing om het traject voort te zetten.   

Neem contact op

RiK Law B.V.

Keizersgracht 241, 1016 EA Amsterdam

085 301 1241

info@riklaw.nl