Deelnemen aan de online cursus: 'Werken met het afwegingskader'

De online cursus ‘Werken met het afwegingskader’ is vanaf maandag 9 juli beschikbaar. 
U kunt hieronder inschrijven en afrekenen, waarna u de toegang naar de cursus verkrijgt middels een link. 

Wij willen u er op attenderen dat dit een aanvullingscursus is.
Het is dus niet de volledige cursus ‘werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.