Gespecialiseerd in het ondersteunen van de ondernemer in de kinderopvang

Ondersteuning bij inspecties door de toezichthouder

Er zijn diverse vormen van inspecties door de toezichthouder.

Voor aanvang van de exploitatie, dus na het indienen van een formulier hiertoe bij de gemeente, vindt een controle plaats. Deze is aangekondigd en is zeer belangrijk: de toezichthouder dient op basis van uw beleidsstukken en uw kennis te bepalen of u in staat bent een kinderopvanglocatie te exploiteren. De afgelopen jaren is er een ‘streng aan de poort’ protocol afgesproken tussen toezichthouders en gemeentes. Alles dient dan ook in orde te zijn. 

Bent u onzeker en wilt u zeker weten dat uw beleidsstukken en kennis op orde zijn? Onze collega’s van Nice to see you hebben hiervoor een opleiding ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

Na drie maanden vindt er bij kinderdagverblijven een onaangekondigde inspectie plaats. Daarnaast vinden de inspecties in principe jaarlijks plaats, tenzij gemeente of toezichthouder overtredingen heeft geconstateerd of signalen ontvangt die een tussentijdse inspectie en/of een nadere inspectie noodzakelijk maakt. Deze zijn bij zowel gastouderbureaus als kinderdagverblijven bijna altijd onaangekondigd.

Vrijwel altijd is de jaarlijkse inspectie bij een gastouderbureau aangekondigd. Dat is prettig omdat er dan een goede voorbereiding mogelijk is. 

Zorg voor een goede verslaglegging

Vastlegging tijdens een controle is altijd ontzettend belangrijk. Op deze manier voorkomt een houder dat de GGD-inspecteur afwijkende bevindingen noteert. En is er bewijslast indien conclusies in het opvolgende rapport niet correct zijn. Dit is belangrijk voor het schrijven van een zienswijze, het laten corrigeren van het conceptrapport of zelfs een klachtenprocedure. 

Goede verslaglegging geeft het tijdsverloop en kwaliteitsverloop van de organisatie in de historie weer. Dit is ook weer bewijslast voor mogelijke conflicten in de toekomst. 

Vastlegging door een derde heeft bijzondere voorkeur omdat dit objectiever is dan iemand uit de organisatie zelf. 

  • Een medewerker van RiK Law kijkt met minder emotie naar de situatie. Dit helpt in het beter weergeven van de gehele situatie. 
  • Het kan ook helpen in de latere feedback. 
  • De medewerker van RiK Law toetst direct, (ter plekke) items, opmerkingen en conclusies van de toezichthouder aan de wet kinderopvang. Indien nodig zal de medewerker van RiK Law de GGD-inspecteur aanspreken op onjuistheden. 
  • Onze ervaring is dat inspecties waarbij een jurist zit een stuk zorgvuldiger gedaan worden dan controles waarbij een jurist afwezig is. 
  • Ook het opvolgende rapport lijkt beïnvloedt door de aan- of afwezigheid van een jurist. 
  • En tenslotte is onze ervaring dat externe partijen (bijvoorbeeld de geschillencommissie) de vastlegging door een derde in een geschillentraject van meer waarde acht dan vastlegging door een interne werknemer. 

Wij raden dan ook met klem aan RiK Law uit te nodigen bij uw verwachte inspectie-controle. Wilt u ons uitnodigen, of meer weten? Neem direct contact met ons op.