kwaliteit kinderdagverblijforganisatie ouders personeel

Kinderdagverblijven

(Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang)

De kwaliteit van een kinderdagverblijforganisatie wordt in de dagelijkse praktijk door ouders en personeel beoordeeld op ervaringen en gevoel. Vooral dat laatste is zeer bepalend.  

De sfeer die in het kinderdagverblijf heerst, de uitstraling van de locatie, de non-verbale houding van pedagogisch medewerkers als ze met de kinderen bezig of in gesprek met ouders zijn. Iedereen voelt of de locatie ‘goed’ is of niet. 

In het recht is echter weinig plaats voor gevoel. Binnen een procedure gaat het om feiten en aantoonbare bewijslast. Het is goed om je hier als houder van een kinderdagverblijf bewust van te zijn. Een kinderdagverblijf dat kwalitatief minder goed voelt (en misschien ook is) kan juridisch vrijgepleit worden maar andersom kan een kwalitatief hoogstaand kinderdagverblijf wel degelijk te maken krijgen met handhaven, een geschillenprocedure of een claim.    

Kwaliteit wordt juridisch dus afgemeten aan vastlegging van regels, afspraken, gebeurtenissen en situaties. Dat klinkt tijdrovend en complex. Door moderne technieken en slimme processen hoeft het in ieder geval niet tijdrovend te zijn. RiK Law kan uw organisatie ondersteunen in de opbouw zodat personeel hier dagelijks weinig tijd aan kwijt is en zaken toch goed geregeld zijn. De complexiteit valt in sommige zaken inderdaad tegen. Veel artikelen verwijzen naar elkaar waardoor niet altijd helder is wat de rechten en plichten van het kinderdagverblijf zijn. RiK Law is hierin gespecialiseerd. 

Juridische hulp kan uit financieel oogpunt onaantrekkelijk lijken. Echter op de lange termijn is onze ervaring dat voorkomen een stuk minder tijdrovend en geldverslindend is dan in een procedure terecht te komen. Door op tijd processen degelijk vast te leggen doet een kinderdagverblijf zichzelf de goede naam aan die het verdient. Voor nu en in de toekomst. 

Uiteraard staat RiK Law u ook bij als u wel in een procedure terecht komt of dreigt te komen. Voorbeelden hiervan zijn een handhavenrapport, een conflict met ouders, een conflict met de GGD en/of Gemeente. 

Heeft u vragen of twijfels neemt u gerust contact op zodat wij u verder kunnen informeren.