Gastouders

Gastkinderen opvangen wordt doorgaans door de gastouder gedaan met alle liefde die zij in zich heeft. De kwaliteit van de opvanglocatie wordt hier op beoordeeld door ouders: het knuffelen en de lieve woorden voor de kinderen, het persoonlijke gesprek met de ouders of een luisterend oor op het juiste moment. Ook de bemiddelingsmedewerkers van het bureau beoordelen de gastouder op de interactie tussen haar en de bemiddelingsmedewerker zelf. Iedereen voelt of de locatie ‘goed’ is of niet. In het geval van een gastouder ligt alles nog wat complexer omdat een gastouder vaak alleen werkt waardoor er meestal weinig getuigen zijn. Hierdoor ziet een ouder vaak haar ervaring als waarheid en wordt het bij een conflict het woord van de ouder tegen die van de gastouder. Gastouders zijn hiermee kwetsbaar. 

In het recht is echter weinig plaats voor gevoel. Binnen een procedure gaat het om feiten en aantoonbare bewijslast. Het is goed om als gastouder hier bewust van te zijn. Een gastouder die kwalitatief minder goed voelt (en misschien ook is) kan juridisch vrijgepleit worden maar andersom een kwalitatief hoogstaande gastouder kan wel degelijk te maken krijgen met handhaven, een geschillenprocedure of een claim.

Kwaliteit wordt juridisch dus afgemeten aan vastlegging van regels, afspraken, gebeurtenissen en situaties. Dat klinkt tijdrovend en complex. Echter, RiK Law heeft een methode voor gastouders ontwikkeld die het vastleggen van processen en protocollen simpel en snel maakt. Door het op juiste wijze vastleggen kan een gastouder altijd bewijzen dat zij aan de wet kinderopvang voldoet. Dit is een enorme bewijslast bij een onverwachte controle.       

Juridische hulp kan vanuit financieel oogpunt onaantrekkelijk lijken. Echter op de lange termijn is onze ervaring dat voorkomen een stuk minder tijdrovend en geldverslindend is dan in een procedure terecht te komen. Door op tijd processen degelijk vast te leggen beschermt de gastouder zich en blijft zij de goede naam houden die  zij heeft opgebouwd.  Voor nu en in de toekomst. 

Uiteraard staat RiK Law u ook bij als u ook bij waneer u in een procedure terecht komt of er in dreigt terecht te komen. Voorbeelden hiervan zijn een handhavenrapport, een conflict met ouders, een conflict met de GGD en/of Gemeente. 

Heeft u vragen of twijfels neemt u gerust contact op zodat wij u verder kunnen informeren.