Ondersteuning bij controle

Vaak heeft een kinderdagverblijf te maken met onverwachte inspectiecontroles van de GGD. 

Toch zijn er ook verwachte controles. Bijvoorbeeld een aanvangscontrole, controle omtrent administratie en financiën op afspraak of een aangekondigde inspectie in een handhavingstraject.

Vastlegging tijdens een controle is altijd ontzettend belangrijk. Zo voorkomt een kinderdagverblijf dat de GGD-inspecteur afwijkende bevindingen noteert. En is er bewijslast indien conclusies in het opvolgende rapport niet correct zijn. Dit is belangrijk voor het schrijven van een zienswijze, het helemaal laten corrigeren van het conceptrapport of zelfs een klachtenprocedure. 

Goede verslaglegging geeft het tijdsverloop en kwaliteitsverloop van het kinderdagverblijf in de historie weer. Dit is ook weer bewijslast voor mogelijke conflicten in de toekomst.  

Vastlegging door een derde heeft bijzondere voorkeur omdat dit objectiever is dan iemand uit de organisatie zelf. 

– Een medewerker van RiK Law kijkt met minder emotie naar de situatie. Dit helpt in het beter weergeven van de gehele situatie. 

– Het kan ook helpen in de latere feedback. 

– De medewerker van RiK Law toetst direct, (ter plekke) items, opmerkingen en conclusies van de GGD-inspecteur aan de wet kinderopvang. Indien nodig zal de medewerker van RiK Law de GGD-inspecteur aanspreken op onjuistheden. 

– Onze ervaring is dat inspecties waarbij een jurist zit een stuk zorgvuldiger gedaan worden dan controles waarbij een jurist afwezig is. 

– Ook het opvolgende rapport lijkt beïnvloedt door de aan- of afwezigheid van een jurist. 

– En ten slotte is onze ervaring dat externe partijen (bijvoorbeeld de geschillencommissie) de vastlegging door een derde in een geschillentraject van meer waarde acht dan vastlegging door een interne werknemer. 

Wij raden dan ook met klem aan RiK Law uit te nodigen bij uw verwachte inspectie-controle. 

Begeleiding GGD-inspectie

99,00 per uur, incl BTW en exclusief reiskosten
  • Notuleren
  • Inspectie wordt direct getoetst aan de wet kinderopvang
  • Feedbackgesprek na de controle
  • Uitwerking notulen binnen 5 werkdagen
  • 'Aanwezigheid' eventueel via Skype mogelijk

Exclusief abonnement

compleet onderhoud en voorbereiding
79,00 per maand
  • 15% Korting op begeleiding GGD-inspectie
  • 5 Uur kosteloze dienstverlening
  • 15% Korting op uurtarief (na genoemde 5 uur)
  • Scholing op locatie van RiK Law (max. 3 pers)
  • Minimale looptijd: 12 maanden
Populair