staat u bij conflict

Juridische ondersteuning

RiK Law staat u graag bij in geval van een conflict. U kunt hierbij denken aan een geschil met de GGD, gemeente of ouders. 

Wij helpen u door middel van het geven van advies, het bemiddelen tussen, het opstellen van correspondentie, een bezwaarschrift richting de gemeente of het voeren van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter.

Ook helpen wij u bij dossiers die bij de geschillencommissie zijn aangebracht door ouders. 

Tijdens elk proces hechten wij grote waarde aan transparantie en eigenaarschap. Wij vertellen u de mogelijke stappen met consequenties, u bepaalt zelf de weg en het tempo. Op deze manier sluiten wij zo goed mogelijk aan bij uw organisatie en u als houder.