Voorbereidingscursus

 GGD-controle voor gastouders vanuit het gastouderbureau

Wij horen regelmatig dat gastouder een GGD-controle als erg heftig en negatief ervaren. Vaak klappen gastouders tijdens een controle dicht. 

Dat is ook logisch: er staat onverwachts een inspecteur op de stoep en stapt zo de locatie binnen. Buiten een werklocatie is het vaak ook een privéwoning waardoor de controle enorm dichtbij komt. Vaak wordt er van de gastouder verwacht dat zij de planning die zij had aan de kant schuift en direct de benodigde stukken overlegt en de juiste antwoorden op -soms pittige- vragen geeft. Op de onverwachte wending en de nervositeit van de gastouder reageren de kinderen weer vaak: huilen, jengelen of juist uitsloven. De gastouder moet én de GGD-inspecteur tevreden stellen, én de gastkinderen verzorgen en geruststellen én zelf schakelen. Behoorlijk complex dus. 

Helaas horen wij vaak dat gastouders de meest simpele vragen niet (juist) meer weten te beantwoorden of het bureau de schuld geven van hun gebreken als zij de stukken niet meer kunnen vinden. 

Ondanks dat het een moeilijke situatie voor de gastouder is wordt zij en vaak ook het gastouderbureau wel beoordeeld op deze moment opname. Met alle gevolgen van dien. 

Een goede voorbereiding op de GGD-controle zorgt er niet voor dat de situatie zelf veranderd maar wel dat de gastouder haar houding en visie op de controle veranderd. Door de opbouw en het doel van de controle beter te begrijpen is het verwachtingsmanagement beter. Door stukken goed te borgen en op juiste wijze te bewaren en onderhouden worden fouten voorkomen. Door de rechten en plichten te kennen krijgt de gastouder meer zelfvertrouwen. Hierdoor zal zij in staat zijn om veel beter zelf de inspectie te sturen en controle te houden. Dit heeft een zeer positieve invloed op het rapport. 

RiK Law biedt twee mogelijkheden voor bureaus om haar gastouder voor te bereiden op een GGD-controle: een voorbereidingscursus of een audit. Uiteraard kan ook gekozen worden voor beide. De cursus en audit versterken elkaar. 

Voorbereidingscursus

Tijdens de cursus wordt theorie direct gekoppeld aan de praktijk. Middels casussen wordt de koppeling tussen beide gemaakt en is er ruimte om te experimenteren en te oefenen in een veilige setting. 

De inhoud van de cursus:

Theorie: 

– Hoe gaat een controle? 

– Wat wil de inspecteur? 

– Inspectie-items

– Hoe ziet het inspectierapport er uit? 

– Wat kunnen de gevolgen zijn van een negatief rapport? (Hoe werkt het GGD-apparaat)

– Rechten en Plichten GGD-inspecteur

– Rechten en Plichten gastouders

– Vastlegging

– Bewijslast overleggen 

Praktisch: 

– Eigen handelen tijdens een onverwacht inspectie-rapport

– Do en don’ts 

– Oefenen d.m.v. uitvoeren cases

Cursus gastouders

Gastouder geeft zichzelf op
99,00 incl BTW
  • Cursus 3 uur: 1 dagdeel
  • Hand-out
  • Certificaat: bewijs van deelname

Cursus gastouders

Gastouderbureau geeft gastouder op
89,00 incl BTW
  • Cursus 3 uur: 1 dagdeel
  • Hand-out
  • Certificaat: bewijs van deelname

Cursus gastouders

Gastouderbureau geeft gastouders op
69,00 incl BTW
  • Cursus 3 uur: 1 dagdeel
  • Hand-out
  • Certificaat: bewijs van deelname
  • Minimaal 10 deelnemers (ineens aangemeld)