Voorbereidingscursus 
GGD-controle

Een GGD-controle is een momentopname. Maar een wel die wordt vastgelegd en voor altijd in het LRKP blijft staan. Een momentopname waar een gastouderlocatie direct of wellicht in de toekomst op afgerekend kan worden. Een GGD-controle staat of valt met de interactie tussen de gastouder en de inspecteur.  Protocollen, overeenkomsten en processen kunnen nog zo goed zijn vastgelegd maar als een gastouder door bijvoorbeeld zenuwen vergeet waar ze zijn of dát ze er überhaupt zijn loopt de controle als nog in de mist. Onze ervaring is dat de meest simple vragen tijdens een GGD-controle als erg lastig worden ervaren. 

Daarnaast is de kennis, kunde, motivatie en zienswijze per GGD-inspecteur behoorlijk wisselend. Ook het gedrag van de verschillende inspecteurs kan erg verschillen. Sommige inspecteurs gedragen zich behoorlijk dominant. Daarbij is er een afhankelijkheidsfactor: de inspecteur verzorgd het rapport waar de gastouderlocatie op afgerekend wordt. Dit legt behoorlijk veel druk op de gastouder. Helaas horen wij met regelmaat dat de gastouder dicht klapt en als een mak lammetje de inspectie over zich heen laat komen. Dit is helemaal niet nodig. Er zijn ook gastouders die juist de andere kant op gaan en de GGD-inspecteurs willen laten weten ‘niet bang te zijn’. Beide gedragingen beïnvloeden het uiteindelijke rapport niet positief. Het is voor gastouders belangrijk om te weten wat ze van een inspectie kunnen verwachten, waar de GGD op let en wat hun werkwijze is. Wat de gevolgen van een inspectie precies kunnen zijn en hoe dat geïnterpreteerd dient te worden. Ook is het belangrijk te weten wat de rechten en plichten van gastouders zijn. Waar een GGD-inspecteur absoluut gelijk in heeft maar ook waar er ruimte is voor discussie. Kortom het is belangrijk dat personeel leert een inspectie te sturen en te beïnvloeden. Dit geef niet alleen veel meer rust en zelfvertrouwen maar bespaart ook veel geld, tijd en energie.  

De inhoud van de cursus:

Theorie: 

– Hoe gaat een controle? 

– Wat wil de inspecteur? 

– Inspectie-items

– Hoe ziet het inspectierapport er uit? 

– Wat kunnen de gevolgen zijn van een negatief rapport? (Hoe werkt het GGD-apparaat)

– Rechten en Plichten GGD-inspecteur

– Rechten en Plichten gastouders

– Vastlegging

– Bewijslast overleggen 

Praktisch: 

– Eigen handelen tijdens een onverwacht inspectie-rapport

– Do en don’ts

– Oefenen d.m.v. uitvoeren cases

Cursus gastouders

Gastouder geeft zichzelf op
99,00 incl BTW
  • Cursus 3 uur: 1 dagdeel
  • Hand-out
  • Certificaat: bewijs van deelname

Cursus gastouders

Gastouderbureau geeft gastouder op
89,00 incl BTW
  • Cursus 3 uur: 1 dagdeel
  • Hand-out
  • Certificaat: bewijs van deelname

Cursus gastouders

Gastouderbureau geeft gastouders op
69,00 incl BTW
  • Cursus 3 uur: 1 dagdeel
  • Hand-out
  • Certificaat: bewijs van deelname
  • Minimaal 10 deelnemers (ineens aangemeld)